DODANO: 19.11.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Rozwiązania unikalne w skali kraju

Dobiegają końca prace związane z realizacją projektu e-Oświata II, który zrealizowano dzięki środkom unijnym.

Przypomnijmy, że istotnym elementem e- oświaty II jest kontent dydaktyczny zwierający co najmniej 15 000 ćwiczeń, gier, testów, obrazów i filmów (w rozdzielczości HD) ze wszystkich przedmiotów.

Rewolucyjnym i jedynym jak dotąd w Polsce jest rozwiązanie pozwalające nauczycielowi odnotowywać bezpośrednio w elektronicznym dzienniku prace prowadzone na platformie. Funkcjonalność ta zapewne ucieszy wielu rodziców, którzy jeszcze dokładniej będą mogli śledzić postępy swoich dzieci.

Z innych udogodnień wynikających z realizacji tego projektu warto wymienić np. możliwość powtórzenia całej lekcji zapisanej na platformie, możliwość konsultacji z nauczycielem, czy dostęp z dowolnego miejsca do podręczników bez konieczności ich noszenia.

Nauczyciel może wybrać i przydzielić uczniom zadnia odpowiadające ich predyspozycjom zarówno pod względem trudności jak i formy oraz treści. Takie rozwiązanie dotyczy zarówno zajęć w szkole jak i pracy ucznia w domu. W trakcie wykonywania zadań uczeń za pomocą czatu może uzyskać pomoc w rozwiązywaniu zadania. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie i rodzice mogą obserwować postępy uczniów przedstawione w formie danych statystycznych. Nauczyciele mogą uzyskiwać informacje o postępach w nauczaniu  w odniesieniu do poszczególnych uczniów, całej klasy czy określonej partii materiału.

Rozwiązaniem unikatowym w skali kraju jest powiązanie dziennika lekcyjnego z platformą edukacyjną – nauczyciele nie muszą tworzyć dodatkowych klas na innych platformach. Wystawiane przez nich oceny zaczytywane są do dzienników. W ten sposób skutecznie chronione są dane osobowe uczestników procesu.

Platforma pozwala również na tworzenie lekcji autorskich, lub korzystanie z przygotowanych wzorców, które można dowolnie modyfikować. Dostępne są również podręczniki elektroniczne z możliwością umieszczenia na niej podręczników płatnych. Takie rozwiązanie pozwala realnie myśleć o ograniczeniu noszenia tornistrów.

Oleśnicka oświata otrzymała kolejne nowoczesne narzędzie pozwalające dostosować metody nauczania do współczesnych wymogów.

>> <
  • Rozwiązania unikalne w skali kraju
  • 1