DODANO: 18.02.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Samodzielny Zespół Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej przygotowuje się do wprowadzenia systemu informatycznego e-zdrowie.

Model logiczny systemu informatycznego „e – zdrowie” zakłada m.in. efektywne i bezpieczne tworzenie, przetwarzanie, gromadzenie oraz dystrybucję informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia pacjentów w miejskich przychodniach. Ponadto umożliwi pacjentom zdalny dostęp do „swojej” dokumentacji medycznej, w tym do badań laboratoryjnych i obrazowych. Będzie to możliwe dzięki dedykowanej aplikacji przekazywanej na określonych zasadach. Oczywiście bezpłatnie.

System ma także wspomagać lekarzy w ocenie stanu zdrowia pacjenta poprzez dostęp do jego pełnej dokumentacji medycznej zarówno bieżącej, jak i archiwalnej oraz w komunikacji kierowania pacjenta do innych poradni i pracowni Zespołu, i odbioru wyników badań. Będzie posiadał dedykowaną aplikację do rejestracji pacjentów indywidualnych, umożliwiał potwierdzanie wybranego terminu (za pomocą e – mail lub wiadomości tekstowej SMS), a w razie nieplanowanej absencji personelu medycznego powiadomienie pacjenta o odwołaniu lub przesunięciu terminu wizyty.

Do elektronicznej dokumentacji pacjentów będzie można także włączać dokumenty stworzone w wersji papierowej, (tj. wyniki badań, opisy badań, historia przebiegu leczenia). System umożliwi ponadto złożenie elektronicznego podpisu w dokumentacji medycznej.
Całość zostanie skonfigurowana z Platformą Krajową P1 w zakresie e- skierowań, e-recept, e-ZLA i innych wymaganych prawem.

14 stycznia  na stronie internetowej SZPZOZ w Oleśnicy ukazało się zaproszenie potencjalnych Wykonawców systemu e – zdrowie do dialogu technicznego. Przetarg zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (wstępnie ustalono go na maj 2019 roku). Po wyłonieniu wykonawcy (około września 2019 roku – jeśli nie będzie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej) planowane rozpoczęcie budowy i wdrażanie systemu e – zdrowie rozpocznie się na przełomie 2019 i 2020 roku i zakończy się do 31.05.2021 roku. – Zamówienia publiczne na systemy informatyczne dla podmiotów leczniczych należą do najtrudniejszych, stąd takie długie okresy realizacji poszczególnych etapów realizacji projektu – informuje SZPZOZ. 

Koszt projektu to 1.307.361,48 zł, z czego  dofinansowanie przez Unię Europejską to 85 %. – Po wdrożeniu ww. systemu e-zdrowie będziemy zachęcać pacjentów do korzystania z e-rejestracji i e-usługi (wyniki badań itd.), a nastąpi to nie wcześniej niż w drugiej połowie 2020 roku – informuje SZPZOZ.

>> <
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej  przygotowuje się do wprowadzenia systemu informatycznego e-zdrowie.