DODANO: 28.11.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 14.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczególnego trybu uchwalenia uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy na 2019 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 rok.
15. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
18. Zakończenie obrad II sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Transmisja Video

>> <
  • 1