DODANO: 27.09.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 14.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Sprawozdanie Dyrektora ŚDS z realizacji zadań z zakresu wsparcia społecznego za rok 2017 i I półrocze 2018 roku.
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) aktualności studium i planów miejscowych obowiązujących na terenie Miasta Oleśnicy,
b) odstąpienia od oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica,
c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych,
d) zmiany Uchwały Nr XLVI/438/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miasto Oleśnica,
e) zmiany Uchwały Nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica,
f) zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
g) zmian budżetu na 2018 rok.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
11. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

Transmisja Video

>> <
  • Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy
  • 1