DODANO: 30.01.2020 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

 

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 13.00.


Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.


Zapraszamy do oglądania transmisji video.

 

 

 

Przewidywany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej – Policja i Państwowa Straż Pożarna.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Oleśnica na rok szkolny 2019/2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/124/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia typu schronisko dla osób bezdomnych i schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie herbów, barw, flag, hejnału i bannerów Gminy Miasto Oleśnica.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Oleśnicy w latach 2020-2023”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
 14. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 17. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
>> <
 • Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy