DODANO: 27.06.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sport i rekreacja w mieście, zasady funkcjonowania i korzystania z dotacji.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oleśnicy na II półrocze 2019 roku.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. wyłonienia kandydatów na ławników.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej „nadania Stadionowi Miejskiemu w Oleśnicy, położonemu przy ul. Brzozowej 5, imienia Mirosława Mularczyka”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/274/05 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie nadania Statutu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.
 13. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 16. Zakończenie obrad X sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
>> <
 • Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy