DODANO: 26.09.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

 

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 13.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.


Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Dyrektora MOPS z realizacji zadań pomocy społecznej za rok 2018 i I półrocze 2019 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/398/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/440/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XI/102/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. Rady Miasta Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały nr XLIII/338/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy z okazji kanonizacji Jana Pawła II.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Moniuszki w Oleśnicy.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wądoły w Oleśnicy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Leśnej, Brzozowej i Wspólnej w Oleśnicy.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Nowowiejskiej, Północnej, Malinowskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i rzeki Oleśnica w Oleśnicy.
 15. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 18. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
>> <
 • Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy