DODANO: 25.10.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy

 

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

 

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 13.00.


Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.


Zapraszamy do oglądania transmisji video.

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020r. do 2023r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.
 10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 13. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

 

 

>> <
 • Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy