DODANO: 28.11.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

 

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 13.00.


Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.


Zapraszamy do oglądania transmisji video.

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia typu schronisko dla osób bezdomnych i schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/343/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Oleśnicka Karta Dużej Rodziny”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu „Oleśnica Weteranom”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/90/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.
 17. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 19. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 20. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

 

>> <
 • Transmisja z obrad Rady Miasta Oleśnicy