DODANO: 30.09.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Ogłoszenia

Uchwała antysmogowa

1 lipca 2018 roku na obszarze województwa dolnośląskiego weszły w życie przepisy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia tzw. uchwały antysmogowej.

 

Uchwała antysmogowa stanowi akt prawa miejscowego, tj. precyzuje ogólnie obowiązujące na terenie między innymi Oleśnicy przepisy prawne, które w swej rozciągłości dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i prawnych eksploatujących instalacje o mocy poniżej 1MW.

 

W efekcie wspomnianych regulacji od 1 lipca 2018 r. w Oleśnicy wszedł z życie zakaz stosowania najgorszych jakościowo paliw stałych:

 

– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla. Węgiel brunatny ma niską wartość opałową (trzeba go więcej zużyć, aby uzyskać pożądany efekt), a podczas spalania emituje duże ilości zanieczyszczeń pyłowych, siarkę, rtęć, czy bardzo toksyczny benzo-a-piren;

 

– mułów węglowych i odpadów węglowych – chodzi o muł węglowy i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich
wykorzystaniem. Spalanie mułów i flotów (czyli odpadów węglowych) powoduje dużą emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu; 10-50-krotnie
większą, niż podczas spalania węgla kawałkowego. Muły i floty zawierają dużą ilość wody, która uszkadza urządzenia i kominy oraz znacznie
pogarsza warunki spalania (obniża temperaturę);

 

– miału – chodzi o węgiel kamienny w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm. Spalanie drobnej frakcji węgla powoduje, że
generowane są bardzo duże ilości pyłu do atmosfery. Spalanie miału powinno odbywać się tylko w zaawansowanych technologicznie instalacjach przemysłowych z nowoczesnym systemem odpylania;

 

– wilgotnego drewna – chodzi o biomasę stałą (drewno) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Spalanie mokrego drewna prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego benzo-a-pirenu, a także pyłów, zwłaszcza tych najmniejszych – a zatem najbardziej szkodliwych (PM10, PM2,5). Ponadto sadza, w połączeniu z wilgocią z drewna może prowadzić do obniżenia sprawności kominka/kotła, a także zapchania, korozji, czy samozapłonu komina. Spalać wolno tylko drewno suche – najlepiej sezonowane przez min. 2 lata. Chcąc sprawdzić wilgotność drewna można skorzystać ze specjalnych wilgotnościomierzy, dostępnych m.in. w sklepach budowlanych.

 

Instalacje grzewcze w Oleśnicy: piece na węgiel i kominki:

– Od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w
ekoprojekcie;

– Od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, nie spełniających minimum wymogów dla klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012;

– Od 1 lipca 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 (koniec możliwości
użytkowania instalacji klasy 3 i 4);

– W przypadku kominków dopuszcza się możliwość montażu urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu, np. elektrofiltrów.

 

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi grzywna do 5 tys. zł. Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej przez uprawnione podmioty podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Syntetyczną informację o ograniczeniach i zakazach wynikających z uchwały antysmogowej dla województwa dolnośląskiego zawarto na
załączonej infografice. Ponadto Instytut Rozwoju Terytorialnego przygotował poradnik z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
dotyczące obowiązywania tej uchwały (w załączeniu).

 

Najczęściej zadawane pytania

>> <
  • Uchwała antysmogowa
  • 1