DODANO: 10.10.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Umowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Belgijskiej i w części ul. Europejskiej

Wczoraj, 9 października Gmina Miasto Oleśnica podpisała umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Belgijskiej i w części ul. Europejskiej (od ul. Belgijskiej do ul. Gryczanej). Koszty zadania obejmują wynagrodzenie dla wykonawcy robót w kwocie 189.999.99 zł, usługi geodezyjne oraz nadzór inwestorski są w trakcie wyłaniania. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma sp. z o.o. z Oleśnicy.

W ramach umowy Wykonawca ma zrealizować m.in.:

  • ostatni odcinek kanalizacji sanitarnej KS-1 o długości ok. 165 m z rur PP SN16 o średnicy 250 mm od istniejącej studni S14 do studni S19,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działek zakończone zaślepką od nr Ps14 do Ps27, wykonane z rur PP SN16 o średnicy 150 mm i łącznej długości ok. 100 m,
  • po wykonanych robotach uporządkować teren w obrębie wykonywanych prac.

Przekazanie terenu wykonawcy nastąpi w poniedziałek 14 października br. Inwestycja powinna zakończyć się do 22 listopada 2019 roku.

 

>> <
  • Umowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Belgijskiej i w części ul. Europejskiej