DODANO: 30.09.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty teatralne, które prowadzi Anna Rakowska.

Warsztaty mają na celu zbudowanie dziecięcego i kontynuację działań młodzieżowego zespołu teatralnego, wyposażonych w solidne podstawy warsztatu aktorskiego, gotowych w przyszłości stworzyć stały repertuar spektakli teatralnych. Finałem zajęć będzie realizacja spektakli teatralnych i ich prezentacja na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy. 

W tym roku przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach wiekowych:

WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI 9-13 LAT
WARSZTATY TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY OD LAT 14 (pierwszeństwo mają osoby kontynuujące).

Pierwsze zajęcia odbędą się 9 października (środa). O godzinie 16.00-17.00 zapraszamy na zajęcia otwarte dla dzieci 9-13 lat, o godzinie 17.00-20.00 odbędą się zajęcia otwarte dla młodzieży.
Zajęcia odbywają się w różnych terminach: 9 i 10.10, 28 i 29.10, 18 i 19.11, 25 i 26.11, 9, 10 i 11.12.2019 r.

Deklaracje udziału należy złożyć najpóźniej do 9 października. Szczegóły na stronie www.mokis.info/zajecia.

MOKiS

>> <
  • Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży