DODANO: 17.01.2020 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Wizytacja w Punkcie Przeładunkowym Odpadów Miejskich w Smolnej i w Oczyszczalni Ścieków w Oleśnicy.

Robocza wizyta Burmistrza Jana Bronsia, Skarbnik Joanny Jarosiewicz, Prezesa MGK Waldemara Zarębskiego oraz Dyrektora Technicznego Grzegorza Odelskiego w Punkcie Przeładunkowym Odpadów Miejskich w Smolnej. Skontrolowano poprawność działania tego Punktu po przejęciu pełnego strumienia odpadów miejskich przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowej. Wizytowano również Oczyszczalnię Ścieków w Oleśnicy. Kierownik Andrzej Gołąb zaprezentował proces technologiczny oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych – fermentacja z produkcją biogazu i kogeneracja z wytwarzaniem ekologicznego prądu i energii cieplnej.

 

>> <
  • Wizytacja w Punkcie Przeładunkowym Odpadów Miejskich w Smolnej i w Oczyszczalni Ścieków w Oleśnicy.