DODANO: 04.09.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Wnioski do projektu budżetu na 2019 r.

Przypominamy o możliwości składania wniosków do projektu budżetu na rok 2019. Jest to procedura niezależna i nie powiązana z Oleśnickim Budżetem Obywatelskim, do którego projekty można było składać do dn. 31.08.2018 r. Poniżej komunikat Skarbnika Miasta.

 

Na podstawie Uchwały Nr XLIX/292/2010 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu informuję, iż wnioski do projektu budżetu Miasta 2019 mogą być składane w terminie do 30 września 2018.

 

Wnioski powinny zawierać nazwę zadania (czynności), jego krótką charakterystykę, uzasadnienie realizacji i w miarę możliwości wnioskodawcy, szacunkowy koszt.

 

Złożenie wniosku nie oznacza automatycznego ujęcia proponowanych wydatków w projekcie budżetu.

 

– Joanna Jarosiewicz, skarbnik Miasta Oleśnicy

>> <
  • Wnioski do projektu budżetu na 2019 r.
  • 1