DODANO: 08.01.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Ogłoszenia

WYKAZ 1/2019 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.)  i Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 130/VII/2015 z dnia 22.05.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.


Lp

Adres nieruchomości:

 

Oleśnica

Numer

 

działki

Arkusz

 

Mapy

Powierzchnia

 

działki w m2

KW Nr Numer

 

Decyzji o warunkach zabudowy

Cena nieruchomości
1. ul. Mokra 16 61 79 878 WR1E/00052074/2 19/2015 77.500,00

Zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 19/2015 z dnia 03 lutego 2015 o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budowa zjazdu.


Działka nr 61 posiada kształt pięciokąta dogodnego do zagospodarowania i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty dziką roślinnością trawiastą i pojedynczym drzewostanem liściastym. Nad południową częścią działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wsparta na słupie zlokalizowanym w południowej części działki


W sąsiedztwie działki przebiegają instalacje: elektryczna oświetleniowa, wodna i telefoniczna. Dojazd do działki możliwy z drogi o nawierzchni asfaltowej.


Powyższa nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.


Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 07 stycznia 2019 r. do dnia  27 stycznia 2019 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) upływa z dniem 17 lutego 2019 r.


Wykaz 1 2019 – Mokra 61 AM 79

 

 

 

 

 

Ten artykuł nie zawiera zdjęć.