DODANO: 28.10.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 11/2019 – nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

 

  1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie:
  • Przedmiotem użytkowania będzie część nieruchomości gruntowej o powierzchni 10 894 m2, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy, stanowiąca działkę nr 23/3 AM 11 o powierzchni 2130 m2, położona w Oleśnicy przy ul. Brzozowej.
  • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00053590/2.
  • Przedmiotowa działka została zagospodarowana jako boisko treningowe, trawiaste, otoczone ogrodzeniem panelowym, piłkochwytami, wyposażone w przyłącze wody, na którym posadowione są 2 kontenery szatniowe.
  • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni utwardzonej.
  • Użyczenie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i

    sposób zagospodarowania:

 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 23/3 AM 11 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku..

Część nieruchomości gruntowej działki nr 23/3 AM 11 o powierzchni 10 894 m2 jest przeznaczona pod boisko treningowe, trawiaste wraz z niezbędna infrastrukturą.

 

  1. Odpłatność:

Umowa użyczenia jest umową nieodpłatną.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 28 października 2019r. do 17 listopada 2019r.

>> <
  • WYKAZ 11/2019 – nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonych do oddania w użyczenie