DODANO: 06.12.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 13/2019 – nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

 

I.

 

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
 • Przedmiotem dzierżawy będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy stanowiąca działkę nr 76/3 AM 51 o powierzchni 2001 m2, położona w Oleśnicy przy 3 Maja;
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00085515/6;
 • Przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki zagospodarowany jest pod komunikację i tereny zieleni z małą architekturą;
 • Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i ciepłociąg;
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni utwardzonej;
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań;
 • Wydzierżawienie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i

    sposób zagospodarowania:

 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 76/3 AM 51 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny centrum usług ogólno-miejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną. Obszar wpisany do rejestru zabytków, ośrodek historyczny miasta i zespół obwarowań miejskich.

Część nieruchomości gruntowej działki nr 76/3 AM 51 o powierzchni 54 m2 jest przeznaczona pod posadowienie osłony śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Rynek 50-54, ul. 3 Maja 1-3a, ul. Sejmowej 1, ul. Sejmowej 2, ul. Sejmowej 3, ul. Sejmowej 4, ul. Sejmowej 12-14 oraz przy ul. Zamkowej 3-3a w Oleśnicy.

 

 1. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego.
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 54 m2 wynosi 3,11 zł/1m2;
 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca;
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim.
 1.  

 

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
 • Przedmiotem dzierżawy będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy, stanowiąca działkę nr 46/12 AM 52 o powierzchni 1408 m2, położona w Oleśnicy.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00085515/6.
 • Przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się nieznacznie zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Teren działki zagospodarowany jest pod komunikację i tereny zieleni z małą architekturą.
 • Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i ciepłociąg.
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.
 • Dzierżawa nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i

    sposób zagospodarowania:

 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 46/12 AM 52 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny centrum usług ogólno miejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną.

Część nieruchomości gruntowej działki nr 46/12 AM 52 o powierzchni 35,14 m2 jest przeznaczona pod posadowienie osłony śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Młynarskiej 8-10, ul. 3 Maja 15 oraz ul. 3 Maja 16 w Oleśnicy.

 

 1. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego.
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 35,14 m2 wynosi 3,11 zł/1m2,
 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,

 

III.

 

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 

 • Przedmiotem dzierżawy będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy stanowiąca działkę nr 90/14 AM 51 o powierzchni 758 m2, położona w Oleśnicy.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00045164/8.
 • Przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta mało dogodnego do zagospodarowania. Teren działki zagospodarowany jest pod komunikację i tereny zieleni z małą architekturą.
 • Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i ciepłociąg.
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.
 • Dzierżawa nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i

    sposób zagospodarowania:

 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 90/14 AM 51 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny centrum usług ogólno miejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną.

Część nieruchomości gruntowej działki nr 90/14 AM 51 o powierzchni 35,17 m2 jest przeznaczona pod posadowienie osłony śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. 3 Maja 5, ul. 3 Maja 6, ul. 3 Maja 7, ul. 3 Maja 8-10, ul. Sejmowej 11, ul. Zamkowej 6 oraz ul. Zamkowej 7 w Oleśnicy.

 

 1. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego.
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 35,17 m2 wynosi 3,11 zł/1m2,
 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,

 

IV.

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 

 • Przedmiotem dzierżawy będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy stanowiąca działkę nr 48/9 AM 51 o powierzchni 20118 m2, położona w Oleśnicy.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00085515/6.
 • Przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta nieforemnego z wycięciami w obrębie wnętrza działki i charakteryzuje się w przeważającej części dogodnym ukształtowaniem terenu z wyniesieniem w południowej części.
 • Teren działki zagospodarowany jest pod komunikację i tereny zieleni z małą architekturą, w części zabudowany dwoma budynkami usługowymi i budynkiem publicznej toalety.
 • Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i ciepłociąg.
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.
 • Dzierżawa nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i

    sposób zagospodarowania:

 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 48/9 AM 51 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny centrum usług ogólno miejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną.

Część nieruchomości gruntowej działki nr 48/9 AM 51 o powierzchni 44,04 m2 jest przeznaczona pod posadowienie osłony śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Sinapiusa 1-7, ul. Lwowskiej 4 w Oleśnicy i ul. Lwowskiej 2 w Oleśnicy.

 

 1. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego.
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 44,04 m2 wynosi 3,11 zł/1m2,
 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim.

 

V.

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 

 • Przedmiotem dzierżawy będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy stanowiąca działkę nr 48/9 AM 51 o powierzchni 20118 m2, położona w Oleśnicy.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00085515/6.
 • Przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta nieforemnego z wycięciami w obrębie wnętrza działki i charakteryzuje się w przeważającej części dogodnym ukształtowaniem terenu z wyniesieniem w południowej części.
 • Teren działki zagospodarowany jest pod komunikację i tereny zieleni z małą architekturą, w części zabudowany dwoma budynkami usługowymi i budynkiem publicznej toalety.
 • Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i ciepłociąg.
 • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.
 • Dzierżawa nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania:

 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 48/9 AM 51 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny centrum usług ogólno miejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną.

Część nieruchomości gruntowej działki nr 48/9 AM 51 o powierzchni 35,91 m2 jest przeznaczona pod posadowienie osłony śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Sinapiusa 9 w Oleśnicy, ul. Sinapiusa 10 w Oleśnicy i ul. Sinapiusa 11 w Oleśnicy.

 

 1. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego.
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 35,91 m2 wynosi 3,11 zł/1m2,
 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 06 grudnia 2019r. do 26 grudnia 2019r.

>> <
 • WYKAZ 13/2019 – nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej