DODANO: 31.12.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 14/2019 -nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

 

  1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie:
  • Przedmiotem użytkowania będzie część nieruchomości gruntowej o powierzchni 5223 m2, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy, stanowiąca działkę nr 1 AM 11 o powierzchni 13,21 m2, położona w Oleśnicy przy ul. Brzozowej.
  • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00085515/6.
  • Część przedmiotowej działki została zagospodarowana pod tablicę reklamową
  • Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni utwardzonej.
  • Użyczenie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i

    sposób zagospodarowania:

 

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 1 AM 11 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Część nieruchomości gruntowej działki nr 1 AM 11 o powierzchni 13,21 m2 jest przeznaczona pod tablicę reklamową.

 

  1. Odpłatność:

Umowa użyczenia jest umową nieodpłatną.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 31 grudnia 2019 r. do 20 stycznia 2020 r.

>> <
  • WYKAZ 14/2019 -nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do oddania w użyczenie