DODANO: 09.07.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 20/2019

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204, z późn. zm.) i Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 188/VIII/2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

>> <
  • WYKAZ 20/2019