DODANO: 06.02.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 3/2019

WYKAZ  3/2019 nieruchomości na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z. późn. zm/ Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Rzemieślniczej działka nr 9/13 AM 50 o pow. 641 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00047280/1
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki 9/13 AM 50 o pow. 105 m2,
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy,
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu co do pow. P1 40 m2 wynosi 9,93 zł/1m2, P2 15 m2 wynosi 2,50 zł/1m2, P3 50 m2 wynosi 4,97 zł/1m2,
 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 3 lata,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż
  o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona.

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Mikołaja Reja działka nr 37/6 AM 61 o pow. 469 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00041302/0

–    powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 37/6 AM 61 o pow. 33 m2,

–   nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej

zabudowy,

–    stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 33 m2, co do powierzchni P1 – 23 m2 wynosi 9,93    

      zł/1m2, natomiast co do powierzchni P2 – 10 m2 wynosi 2,50 m2,

 

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 5 lat,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona.

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Sikorskiego działka nr 4/26 AM 12 o pow. 704 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00043947/7
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 4/26 AM 12 o pow. 24 m2,
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy,
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 24 m2, co do powierzchni P1 – 14 m2 wynosi 10,10 zł/1m2, natomiast co do powierzchni P2 – 10 m2 wynosi 2,53 m2,
 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 3 lata,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona.

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. J. Kochanowskiego działka 28/12 AM 24 o pow. 90 m2, uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00085515/6

–    powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 28/12 AM 24 o pow. 40,00 m2

   nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska  na działalność gastronomiczną – ogródek letni

 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 40,00 m2 wynosi 8,33 zł/1m2.
 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 5 miesięcy
 • nieruchomość nieobciążona

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Kościelnej działka 26/14 AM 51 o pow. 3151 m2, uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00048504/5

 –     powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 26/14 AM 51 o pow.18,00

       m2,

 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska na działalność gastronomiczną – ogródek letni,
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 18,00 m2 wynosi 8,98 zł/1m2.
 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 6 miesięcy
 • nieruchomość nieobciążona

 

 

 1. Nieruchomości gruntowe, położone przy ul. Spacerowej działka nr 6/2 AM 46 o pow. 66950 m2 oraz działka nr 21/3 AM 23 o pow. 25625 m2, uregulowane w księdze wieczystej WR1E/00054300/0
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to: część działki nr 6/2 AM 46 o pow. 42005 m2 (użytek Ws) oraz część działki nr 21/3 AM 23 o pow. 14415 m2 (użytek Ws) oraz część działki nr 21/3 AM 23 o pow. 250 m2 i pomost drewniany,
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej

zabudowy – urządzenie przystani wraz z posadowieniem obiektu do obsługi przystani, wypożyczalni sprzętu pływającego oraz ogródka letniego

–    stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 250 m2 wynosi  0,50 zł/1m2.

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 6 miesięcy
 • nieruchomość nieobciążona

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Spacerowej, działka nr 6/2 AM 46 o pow. 66950 m2, uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00054300/0
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to: część działki nr 6/2 AM 46 o pow. 4 m2 (użytek Bz),
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej

zabudowy – prowadzenie działalności handlowej (sprzedaż lodów z wózka lodowego),

–    stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 4 m2 wynosi  9,33 zł/1m2.

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 6 miesięcy
 • nieruchomość nieobciążona

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 6 lutego 2019r. do  26 lutego 2019r.

>> <
 • WYKAZ 3/2019