DODANO: 14.06.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 7/2019

WYKAZ 7/2019 nieruchomości na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm/ Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości: 

 

Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Wrocławskiej 30B działka nr 21/3 AM 50 o pow. 4580 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00092847/4, zabudowana szeregiem pawilonów handlowych o łącznej powierzchni użytkowej 790,85 m2, toaletą o powierzchni użytkowej 26,78 m2, parkingiem, urządzeniami i instalacjami związanymi z tymi obiektami, zlokalizowanymi przy ul. Wrocławskiej 30B w Oleśnicy:

  • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 21/3 AM 50 o pow. 760 m2, utwardzona kostka betonową, zlokalizowanymi przy ul. Wrocławskiej 30B w Oleśnicy,
  • zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjętego Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 1. UK jako tereny usług komercyjnych,
  • miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntu o pow. 760,00 m2 wynosi 1,00 zł,
  • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
  • okres dzierżawy – 3 lata,
  • miesięczny czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
  • nieruchomość nieobciążona.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 13 czerwca 2019r. do 3 lipca 2019r.

>> <
  • WYKAZ  7/2019