DODANO: 12.03.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

WYKAZ 9/2019

WYKAZ  9/2019 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) i Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 70/VIII/2019 z dnia 07.03.2019r., 71/VIII/2019 z dnia 07.03.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

>> <
  • WYKAZ  9/2019