DODANO: 16.01.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto, Nieruchomości

WYKAZ 1/2019 nieruchomości na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z. późn. zm/ Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Kilińskiego działka nr 4/2 AM 52 o pow. 378 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00087107/7
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki 4/2 AM 52 o pow. 11,06 m2,
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy – posadowienie reklamy,
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 11,06 m2 wynosi 23,43 zł/1m2

 

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 1 rok
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Wojska Polskiego działka nr 9/82 AM 50, o pow. 23 003 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00047280/1
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 9/82 AM 50 o pow. 14,50 m2,
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy – posadowienie reklamy,
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 14,50 m2 wynosi 25,50 zł/1m2

 

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 1 rok
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Brzozowej działka nr 1 AM 11 o pow. 5223 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00085515/6
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 1 AM 11 o pow. 13,21 m2
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy – posadowienie reklamy,
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 13,21 m2 wynosi  20,96 zł/ 1m2

 

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 1 rok,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. 3 Maja działka nr 39/5 AM 61 o pow. 3447 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00047777/2
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 39/5 AM 61 o pow. 3447 m2
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy,
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 64 m2, co do powierzchni P1 – 54 m2 wynosi 11,37 zł/1m2, natomiast co do powierzchni P2 – 10 m2 wynosi 2,85 zł/1 m2

 

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 5 lat,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. 11 Listopada działka nr 7/23 AM 52 o pow. 7.181m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00040970/6
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 7/23 AM 52 o pow. 50 m2,
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy,
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 50 m2 wynosi 9,94 zł/1m2

 

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 1 rok,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Krzywoustego działka nr 6/7 AM 37 o pow. 15773 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00035249/5
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 6/7 AM 37 o pow. 150 m2,
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska, plac do załadunku i przeładunku drewna,
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 150 m2 wynosi 2,04 zł/ m2

 

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 3 lata,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Kopernika 13 działka nr 8/59 AM 13 o pow. 13395 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00073288/8
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 8/59 AM 13 o pow. 70 m2,
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą – plac parkingowy,
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 70 m2 wynosi 2,94 netto zł/ m2

 

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 3 lata,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Kopernika 13 działka nr 8/59 AM 13 o pow. 13395 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00073288/8
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 8/59 AM 13 o pow. 144 m2,
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą – plac parkingowy,
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 144 m2 wynosi 2,94 netto zł/ m2

 

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 3 lata,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona

 

 1. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Kopernika 13 działka nr 8/59 AM 13 o pow. 13395 m2, uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00073288/8
 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to część działki nr 8/59 AM 13 o pow. 962 m2
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą – plac parkingowy,
 • stawka opłaty za dzierżawę gruntu o pow. 962 m2 wynosi 2,94 netto zł/ m2

 

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
 • okres dzierżawy – 3 lata,
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż
  o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
 • nieruchomość nieobciążona

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy (pok. 101, I p.) lub telefonicznie pod nr +48 71 798 21 51 w godz. od 800 do 1600.

 

 

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni – od 15 stycznia do  4 lutego 2019 roku.

Ten artykuł nie zawiera zdjęć.