DODANO: 24.01.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto, Nieruchomości

WYKAZ NR 5/2019 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie Gminy Miasta Oleśnicy w drodze przetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 16/VIII/2019 z dnia 18.01.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz tej nieruchomości. wg. przedstawionego w załączniku wykazu.

 

Lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym sprzedaje się na własność :

wraz ze współwłasnością w częściach ułamkowych  gruntu oraz innych pomieszczeń i urządzeń budynku.

 

Sprzedaż lokalu dokonuje się w trybie przetargowym.

 

Podaje się, że osiągnięta w przetargu cena sprzedaży lokalu płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Po nabyciu lokalu nabywca wnosi opłaty na koszty zarządu nieruchomością wspólną na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w wysokości ustalonej przez obecnego zarządcę budynku.

 

Wszelkie koszty związane z nabyciem tj. kwoty funduszu remontowego, opłaty notarialne i sądowe oraz podatki ponoszą nabywcy.

 

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni, od 23 stycznia do 12 lutego 2019 roku. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204, z późn. zm.) upływa 05 marca 2019 roku. 

 

WYKAZ 5 2019

Ten artykuł nie zawiera zdjęć.