DODANO: 15.10.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Wyniki głosowania w konsultacjach nad zadaniami do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. W przyszłym roku miasto zrealizuje aż 13 zgłoszonych przez mieszkańców projektów z różnych dziedzin!

Przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2019, przeprowadzonych od 1 do 14 października 2018 w formie głosowania.

 

Na 19 pozytywnie zweryfikowanych projektów oddano łącznie 2.846 głosów. Można było głosować tylko jeden raz i oddać głos tylko na jeden z projektów.

 

W tym roku uchwała Rady Miasta Oleśnicy projekty skategoryzowała wg szacunkowych kosztów ich wykonania. W efekcie takiego działania powstały następujące grupy:

 

A: zadania, których szacowany koszt mieście się w przedziale powyżej 100.000 zł do 150.000 włącznie. Łączna kwota przeznaczona na tę grupę wynosiła do 300.000 zł;

 

B: zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 100.000 zł włącznie. Łączna kwota przeznaczona na tę grupę wynosiła do 240.000 zł;

 

C: zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych. Łączna kwota przeznaczona na tę grupę wynosiła do 60.000 zł.

 

Łącznie do podziału na wszystkie projekty przeznaczono 600.000 zł. Niewykorzystane wskutek głosowania środki z kwoty 600.000 zł przeznaczone zostaną w projekcie budżetu miasta na 2019 rok na inne inicjatywy lokalne, można zatem stwierdzić, że i tak wykorzysta je się na realizację pomysłów oleśniczan.

 

Pogrupowanie projektów przyniosło oczekiwany efekt: w przyszłym roku nie zrealizuje się np. tylko 2 czy 4 dużych  zadań, lecz szansę realizacji otrzymało aż kilkanaście pomysłów z różnych dziedzin, zgłaszanych przez różne środowiska, a także osoby indywidualne.

 

Poniżej wyniki głosowania w poszczególnych grupach. Zadania przeznaczone do realizacji oznaczono kolorem czerwonym.

 

A. Zadania, których szacowany koszt mieście się w przedziale powyżej 100.000 zł do 150.000 włącznie. Łączna kwota przeznaczona na tę grupę wynosiła do 300.000 zł:

 

 1. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8, szacowany koszt 150.000 zł: 588 głosów;
 2. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa na boiskach SP 2 w Oleśnicy, szacowany koszt 145.000 zł: 402 głosy;
 3. Siłownia zewnętrzna przy I Liceum, szacowany koszt 120.000 zł: 330 głosów;
 4. Tężnia solankowa dla mieszkańców Oleśnicy, szacowany koszt 150.000 zł: 146 głosów;
 5. „Aktywne Rataje” utworzenie strefy sportu i rekreacji – Etap I, szacowany koszt 130.000 zł: 129 głosów;
 6. System nawodnienia boiska przy ul. Brzozowej 8, szacowany koszt 150.000 zł: 118 głosów;
 7. Warsztaty edukacyjno-praktyczne dedykowane uczniom szkół podstawowych „Smacznie, zdrowo, pomysłowo”, szacowany koszt 130.000 zł: 32 głosy.

 

 

B. Zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 100.000 zł włącznie. Łączna kwota przeznaczona na tę grupę wynosiła do 240.000 zł:

 

 1. Rewitalizacja terenu sportowego: niwelacja terenu przy Szkole Katolickiej , szacowany koszt 60.000 zł: 441 głosów;
 2. System nagłośnienia Stadionu Miejskiego, szacowany koszt 50.000 zł: 58 głosów:
 3. „Nie szczędź krzaka dla dzieciaka. Sadzimy krzewy”, posadzenie krzewów wokół placów zabaw, szacowany koszt 30.000 zł: 51 głosów;
 4. Montaż wyspowych progów zwalniających na ul. Wojska Polskiego (osiedlowej), szacowany koszt 16.000 zł (we wniosku była również mowa o progach na ul. Kopernika, z uwagi na fakt, iż w przyszłym roku planowana jest modernizacja tej ulicy, zadanie ograniczono tylko do części osiedlowej ul. Wojska Polskiego): 41 głosów;
 5. Wykonanie brakującego medalionu na Kolumnie Złotych Godów (jednego z czterech), szacowany koszt 17.000 zł: 33 głosy;
 6. Wykonanie makiety miasta, szacowany koszt 15.000 zł: 9 głosów;
 7. „Ekologiczny kontener na plastikowe butelki obok Stadionu Miejskiego w Oleśnicy”, szacowany koszt 2.000 zł: 8 głosów.

 

 

C. Zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych. Łączna kwota przeznaczona na tę grupę wynosiła do 60.000 zł:

 

 1. Sterylizacja zwierząt właścicielskich i akcja edukacyjna, szacowany koszt 25.000 zł: 282 głosy;
 2. „Oleśnica jeździ na łyżwach” – bezpłatna nauka jazdy na łyżwach, szacowany koszt 10.000 zł: 82 głosy;
 3. Wyposażenie szkół podstawowych w punkty pierwszej pomocy (apteczki oraz w szkoleniowe defibrylatory AED (wraz z przeszkoleniem co najmniej jednego nauczyciela) a także wyposażenie w specjalne tablice informacyjne związane z pierwszą pomocą oraz oznaczenie schematu postępowania w stanie zagrożenia życia za pomocą specjalnych naklejek podłogowych, szacowany koszt 13.000 zł: 73 głosy
 4. Szkolenie obywateli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, szacowany 4.800 zł: 16 głosów;
 5. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – prelekcje pięściarza Marka Matyi, treningi pokazowe z udziałem pięściarza i spotkania ze znanymi sportowcami, szacunkowy koszt 15.000 zł: 7 głosów.

 

Powyższe wyniki pokazują, że 62.200 zł pozostanie w budżecie miasta z przeznaczeniem na inne inicjatywy lokalne.

>> <
 • Wyniki głosowania w konsultacjach nad zadaniami do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. W przyszłym roku miasto zrealizuje aż 13 zgłoszonych przez mieszkańców projektów z różnych dziedzin!
 • 1