Krótko i długoterminowe wytyczne strategiczne dla marki Miasta Oleśnicy oraz plan wdrożenia tych wytycznych.

Raport oraz załącznik pierwszego etapu prac
diagnostycznych i analitycznych prowadzonych w ramach
projektu mającego na celu przygotowanie wytycznych dla marki
Miasta Oleśnicy i opracowanie strategii promocji Miasta Oleśnicy, jest do pobrania pod linkiem:

https://idumolesnica.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/wytyczne-strategiczne-dla-marki-miasta-olesnicy.html