DODANO: 17.09.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Zadania zgłoszone przez mieszkańców do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

Od 1 do 14 października 2018 r. będą trwały konsultacje społeczne pozytywnie zweryfikowanych projektów złożonych w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Konsultacje mają formę głosowania, podczas którego mieszkańcy miasta decydują o przeznaczeniu określonej części środków publicznych na wybrane przez siebie zadania. Łącznie jest to 600.000 zł.

 

Zadania zostały pogrupowane w zależności od ich wartości na 3 przedziały:

 

1) zadania, których szacowany koszt mieście się w przedziale powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie, łączna kwota przeznaczona na tę grupę – do 300.000 zł;

 

2) zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 100.000 zł włącznie, łączna kwota przeznaczona na tę grupę – do 240.000 zł;

 

3) zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, łączna kwota przeznaczona na tę grupę – do 60.000 zł.

 

Poniżej przedstawiamy zadania pogrupowane zgodnie z powyższymi zasadami, które będą przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od 1 do 14 października 2018 r.

 

Głosowanie będzie przeprowadzone wyłącznie przez specjalnie zabezpieczoną platformę elektroniczną, która znajduje się na stronie www.olesnica.pl (https://ankiety.olesnica.pl/info). Głos można zatem oddać bez wychodzenia z domu. Dla tych osób, które nie mają możliwości wzięcia udziału w głosowaniu drogą elektroniczną samodzielnie, przygotowano w mieście specjalne punkty, w których będą mogły oddać swój głos. Są to:

 

  1. Urząd Miasta Oleśnicy (punkt informacyjny na parterze, pokój nr 26 I piętro, ratusz)
  2. Oleśnicka Biblioteka Publiczna przy ul. Reja (czytelnia)
  3. Biblioteka Pod Pegazem przy ul. Kleeberga (czytelnia)

W każdym z tych miejsc specjalnie przygotowani pracownicy udzielą wszelkiej pomocy i informacji na temat procesu oddania głosów.

 

Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Oleśnicy. Aby oddać głos, należy przygotować numer PESEL. System sprzężony jest z bazą meldunkową i automatycznie weryfikuje, czy głos oddaje osoba tutaj zameldowana. Osoby, które nie są jeszcze w naszym mieście zameldowane, ale w nim mieszkają, również mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach: w tym celu muszą założyć konto i w trybie rejestracji podać swój nr PESEL, składając przy tym oświadczenie o zamieszkaniu w Oleśnicy i podając swój adres. Prawdziwość oświadczeń może być weryfikowana.

 

Uwaga! Każdy może wziąć udział w głosowaniu TYLKO JEDEN RAZ, oddając TYLKO JEDEN GŁOS na wybrane przez siebie zadanie.

 

Głosowanie poprzez platformę elektroniczną odbędzie się w dniach od 01.10.2018 r. godz. 00:00:00 do 14.10.2018 r. godz. 23:59:59. Głos we wcześniej wymienionych punktach można oddać w dn. 1-14.10 2018 r. w godzinach pracy instytucji.

 

 

 

Zadania, których szacowany koszt mieście się w przedziale powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie, łączna kwota przeznaczona na tę grupę – do 300.000 zł:

 

1. „Aktywne Rataje” utworzenie strefy sportu i rekreacji – Etap I, szacowany koszt 130.000 zł,

 

2. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa na boiskach SP 2 w Oleśnicy, szacowany koszt 145.000 zł,

 

3. Warsztaty edukacyjno praktyczne dedykowane dla uczniów szkół podstawowych „Smacznie, zdrowo, pomysłowo”, szacowany koszt 130.000 zł,

 

4. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8, szacowany koszt 150.000 zł,

 

5. Tężnia solankowa dla mieszkańców Oleśnicy, szacowany koszt 150.000 zł,

 

6. Siłownia zewnętrzna przy I Liceum, szacowany koszt  120.000 zł,

 

7. System nawodnienia boiska przy ul. Brzozowej 8, szacowany koszt 150.000 zł,

 

 

 

Zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 100.000 zł włącznie, łączna kwota przeznaczona na tę grupę – do 240.000 zł

 

1. „Ekologiczny kontener na plastikowe butelki obok Stadionu Miejskiego w Oleśnicy”, szacowany koszt 2.000 zł,

 

2. Wykonanie brakującego medalionu na Kolumnie Złotych Godów (jednego z czterech), szacowany koszt 17.000 zł,

 

3. System nagłośnienia Stadionu Miejskiego, szacowany koszt 50.000 zł,

 

4. Rewitalizacja terenu sportowego: niwelacja terenu przy Szkole Katolickiej , szacowany koszt  60.000 zł,

 

5. Wykonanie makiety miasta, szacowany koszt 15.000 zł,

 

6. „Nie szczędź krzaka dla dzieciaka. Sadzimy krzewy”, posadzenie krzewów wokół placów zabaw, szacowany koszt  30.000 zł.

 

7. Montaż wyspowych progów zwalniających na ul. Wojska Polskiego (osiedlowej), szacowany koszt 16.000 zł (we wniosku była również mowa o progach na ul. Kopernika, z uwagi na fakt, iż w przyszłym roku planowana jest modernizacja tej ulicy, zadanie ograniczono tylko do części osiedlowej ul. Wojska Polskiego).

 

 

 

Zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, łączna kwota przeznaczona na tę grupę – do 60.000 zł

 

1. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – prelekcje pięściarza Marka Matyi, treningi pokazowe z udziałem pięściarza i spotkania ze znanymi sportowcami, szacunkowy koszt 15.000 zł,

 

2. „Oleśnica jeździ na łyżwach” – bezpłatna nauka jazdy na łyżwach, szacowany koszt 10.000 zł,

 

3. Sterylizacja zwierząt właścicielskich i akcja edukacyjna, szacowany koszt 25.000 zł,

 

4. Szkolenie obywateli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, szacowany 4.800 zł,

 

5. Wyposażenie szkół podstawowych w punkty pierwszej pomocy (apteczki oraz w szkoleniowe defibrylatory AED (wraz z przeszkoleniem co najmniej jednego nauczyciela) a także wyposażenie w specjalne tablice informacyjne związane z pierwszą pomocą oraz oznaczenie schematu postępowania w stanie zagrożenia życia za pomocą specjalnych naklejek podłogowych, szacowany koszt 13.000 zł.

 

Przypominamy! Każdy może wziąć udział w głosowaniu TYLKO JEDEN RAZ, oddając TYLKO JEDEN GŁOS na jedno zadanie spośród zaprezentowanych 19.

>> <
  • Zadania zgłoszone przez mieszkańców do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
  • 1