DODANO: 28.09.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Zadłużone miejskie mieszkanie? Od września istnieje możliwość oddłużenia!

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy informuje o możliwości skorzystania z „Programu oddłużeniowego dla osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy” wprowadzonego Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy Nr XLVI/448/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

 

Program ten ma na celu pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej oraz wyeliminowanie skutków prawnych postępowania eksmisyjnego niektórych dłużników. Jego celem jest również wytworzenie świadomości i poczucia konieczności regularnego i systematycznego wnoszenia opłat za korzystanie z mieszkań, które mogą być przeznaczone na poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego.

 

Adresowany jest on w szczególności do tych najemców, którzy na tyle poprawili swoją sytuację materialną, że mogą już regularnie płacić czynsz bieżący, ale nie mogą się wyrwać ze spirali wieloletniego zadłużenia.

 

Program ma charakter jednorazowej pomocy i nie powinien być traktowany jako zachęta do zaprzestania wnoszenia opłat za zajmowane mieszkanie, lecz jako realna pomoc przeznaczona dla tych osób spośród dłużników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji oraz tych, którzy wykazują zainteresowanie spłatą długów. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne. Efektem przystąpienia do niego oraz po spełnieniu określonych w nim warunków będzie umorzenie znacznej części ciążącego na dłużniku zadłużenia.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z warunkami Programu oraz przystąpienia do udziału w nim. Czas na to jest ograniczony do dnia 18 marca 2019 roku. Informacje są dostępne na stronie BIP Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy www.bip.zbk.olesnica.pl oraz siedzibie zakładu u pracowników działu windykacji zakładu.

 

W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do Programu należy złożyć w sekretariacie ZBK w Oleśnicy wypełnionego wniosek.

 

Oddłużenie uchwała Rady Miasta

>> <
  • Zadłużone miejskie mieszkanie? Od września istnieje możliwość oddłużenia!
  • 1