DODANO: 27.12.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Zakończono roboty budowlane i przekazano do eksploatacji drogę rowerową na odcinku od ul. Wojska Polskiego do południowej  granicy administracyjnej Miasta Oleśnicy.

Przedmiotem inwestycji była budowa trasy rowerowej o długości 2,8 km przebiegającej ulicami: Skłodowskiej, 11 Listopada, Reja, 3 Maja, Ludwikowską wraz z sięgaczem do dworca PKP ulicą Kolejową. Wybudowano wyodrębnioną drogę dla rowerów w ul. Skłodowskiej i ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Hallera, w ul. Kolejowej do wiaduktu kolejowego oraz w ul. Ludwikowskiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Wikliniarskiej. Na pozostałej części ul. Ludwikowskiej powstały ciągi pieszo-rowerowe. Natomiast w części ul. 11 Listopada i ul. Reja powstały wydzielone pasy dla rowerzystów wyznaczone z istniejącej jezdni oraz wyznaczony piktogramami przebieg trasy rowerowej.

 

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wydzielenie drogi rowerowej w istniejących drogach powiatowych na terenie Oleśnicy.

 

Przy okazji realizacji inwestycji zadbano również o infrastrukturę towarzyszącą w postaci parkingów rowerowych w pięciu różnych lokalizacjach zaplanowanych na całej długości trasy. W obrębie dworca kolejowego został wykonany parking bike &ride dla rowerzystów korzystających z innych dostępnych środków komunikacji z możliwością przesiadki na pociąg, autobus komunikacji miejskiej, taxi lub samochód prywatny.

 

Wartość inwestycji (roboty budowlane) wyniosła  2.296.371,66 zł.  Zadanie zrealizowane było przez Miasto Oleśnicę – Sekcję Dróg Miejskich w drogach powiatowych na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Oleśnicy o udzieleniu pomocy rzeczowej.  Zadanie zostało wykonane w całości ze środków Miasta Oleśnicy przy planowanym zwrocie zainwestowanych środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i dofinansowaniu z funduszy europejskich.

 

Wykonawcą  robót budowlanych wybranym w przetargu nieograniczonym był Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma sp.z o.o. z Oleśnicy.

 

Powstałe ścieżki rowerowe, to element opracowanego w 2013 roku kompleksowego programu budowy ścieżek rowerowych w Oleśnicy,  ułatwiającego komunikację rowerową w mieście. Jest on konsekwentnie wdrażany w życie, poprzez budowę kolejnych odcinków ciągów rowerowych.

>> <
  • Zakończono roboty budowlane i przekazano do eksploatacji drogę rowerową na odcinku od ul. Wojska Polskiego do południowej  granicy administracyjnej Miasta Oleśnicy.