DODANO: 20.12.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Zakończyły się ostatnie dwa etapy przebudowy drogi do Nieciszowa.

Zakończyły się ostatnie dwa etapy przebudowy drogi do Nieciszowa. Oficjalnie odebrano zrealizowane prace. Inwestycja obejmowała odcinek ok. 870 m (od przejazdu kolejowego do odcinka wyremontowanego w 2017 roku). Cała część drogi podlegająca Gminie Miastu Oleśnica jest już wyremontowana. Wykonano nową nawierzchnię jezdni, wzmocniono podbudowę, pobocza utwardzono kruszywem, a rowy przydrożne odtworzono i oczyszczono. Wykonawcą robót był STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Zadanie realizowała Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy. Wartość robót wyniosła 732.731,97 zł. Część kosztów została zrefundowana z uzyskanego dofinansowania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (503 805,00 zł). Życzymy bezpiecznego korzystania z nowej drogi.

>> <
  • Zakończyły się ostatnie dwa etapy przebudowy drogi do Nieciszowa.