DODANO: 05.12.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Zakończyły się pierwsze prace porządkowe pod Park Południowy

Zakończyły się pierwsze prace porządkowe pod Park Południowy zaplanowany do wykonania pomiędzy ul. Południową, a placem Fatimskim. Wycięto samosiejki, były to głównie akacje. Bez ich usunięcia wykonanie parku nie byłoby możliwe, gdyż drzewa i krzewy kolidowałyby z koniecznymi do wykonania pracami i zaplanowaną infrastrukturą. Dopiero teraz dokładnie widać, że to niewykorzystane wysypisko gruzu i innych odpadów. Dlatego rewitalizacja jest dobrym pomysłem na zagospodarowanie terenu pod aktywny wypoczynek i rekreację mieszkańców. Kolejnym etapem będzie przygotowanie koncepcji i prace projektowe. Będą miejsca do uprawiania sportu, ścieżki piesze i rowerowe, mini amfiteatr i nowa zieleń parkowa. Teren zostanie oświetlony.

>> <
  • Zakończyły się pierwsze prace porządkowe pod Park Południowy