DODANO: 06.12.2019 / 10:45 – KATEGORIA: Miasto

Zmodernizowano kolejny odcinek drogi do Nieciszowa

Z końcem listopada zmodernizowano kolejny odcinek drogi do Nieciszowa (od przejazdu kolejowego do odcinka wyremontowanego w 2017 roku). Jest wiele pytań o remont tej drogi w obrębie przejazdu kolejowego. Dlatego wyjaśniamy, że za modernizację tego obszaru odpowiada PKP. Jest to grunt w zarządzie Spółki. Obecnie PKP jest na etapie projektowania przebudowy całego układu drogowego w otoczeniu przejazdu. Dzięki staraniom Sekcji Dróg Miejskich droga ma zaplanowany zupełnie innym przebieg. Będzie oddalona od linii kolejowej, tak jak na załączonym rysunku. Tym samym skrzyżowanie z ul. Stawową zostanie wybudowane w nowej lokalizacji. Prawdopodobny termin zakończenia dokumentacji projektowej to rok 2020, natomiast roboty budowlane powinny być realizowane w latach 2021 – 2023. Zadanie w całości realizowane jest przez PKP w ramach modernizacji linii kolejowej od granicy województwa opolskiego i dolnośląskiego przez Oleśnicę do Wrocławia Stacja Mikołajów.

>> <
  • Zmodernizowano kolejny odcinek drogi do Nieciszowa