DODANO: 20.11.2018 / 10:45 – KATEGORIA:

Żywa Biblioteka w Oleśnicy

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy razem z I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy organizują już po raz siódmy Żywą Bibliotekę w Oleśnicy i zapraszają do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 23 listopada w godz. 10.00-15.00 w Sali konferencyjnej BiFK przy ul. Reja 10.

 

Żywa Biblioteka (Human Library) to metoda podważania uprzedzeń, która powstała kilkanaście lat temu w Danii i cieszy się bardzo dużą popularnością także w Polsce.

Żywa Biblioteka jest przestrzenią, w której każdy może podważyć stereotypy i krytycznie przyjrzeć się temu, jak myśli o innych. Najważniejszymi wartościami Żywej Biblioteki jest otwartość, różnorodność i poszanowanie praw człowieka, które są podstawą metody.

Tworzymy przestrzeń, w której Książkami są ludzie reprezentujący różne grupy społeczne, zawodowe, mniejszości religijne/seksualne/narodowe, którzy na co dzień spotykają się z uprzedzeniami, stereotypami, a czasami też dyskryminacją ze względu na swoją przynależność do grupy czy też doświadczenia życiowe. Czytelnikami, którzy mogą „wypożyczyć” Książkę na bezpośrednią półgodzinną rozmowę, są uczniowie oleśnickich szkół ponadgimnazjalnych i mieszkańcy naszego miasta.

W tej edycji Żywymi Książkami będą: Aktywny Senior, Apostatka, Były uzależniony, Osoba niesłysząca, Matka dziecka z autyzmem, Ukrainka z Donbasu, Imigrant, Imigrantka, Gej, Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, Ksiądz, Trzeźwa Alkoholiczka, Osoba działająca na rzecz wielokulturowości, Osoba z chorobą psychiczną, Policjantka, Wolontariuszka.

Żywa Biblioteka jest przestrzenią, w której poprzez zadawanie pytań, każda osoba ma szansę zweryfikować określony stereotyp, a w konsekwencji zbudować kontakt społeczny, zaufanie i akceptację. Czytelnik/czka zostaje jednak sam/a z decyzją, na ile rozmowa zmieniła ich myślenie. I nawet jeśli Żywa Książka i Czytelnik/czka nie zmienią o sobie zdania, to po rozmowie będą wiedzieli o sobie trochę więcej, a to pomaga w zrozumieniu innej perspektywy.

Więcej o wydarzeniu na stronie projektu na Facebooku: Żywa Biblioteka w Oleśnicy.

A o samej metodzie można poczytać na stronie: www.zywabibliotekapolska.pl

Tegoroczna edycja Żywej Biblioteki w Oleśnicy  jest współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty w ramach projektu „Żywe Biblioteki na Dolnym Śląsku Lokalnie”.

Wsparcia projektowi udzieliła także Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Burmistrzu Miasta Oleśnica.

 

BiFK

>> <
  • Żywa Biblioteka w Oleśnicy
  • 1
  • 1