• język migowy
  • BIP

Jaunay-Marigny (Francja)

Licząca 6 tysięcy mieszkańców miejscowość leży w środkowo-zachodniej Francji, około 300 kilometrów od Paryża.

Chociaż umowa o partnerstwie między Oleśnicą i Januay-Marigny została podpisana dopiero w 2004 roku, to początki współpracy obu miast sięgają 1997 roku. Podobnie jak w przypadku pozostałych miast partnerskich Oleśnicy, głównym nurtem współpracy jest wymiana kulturalna. Uczestnictwo w lokalnych imprezach wystawienniczych takich jak np. Targi Wina i Miodu, czy wzajemne wizyty przedstawicieli miast stanowią podstawę partnerstwa obu miast.

www.jaunay-marigny.fr 

do góry