• język migowy
  • BIP
Strona główna/O mieście/Miasta partnerskie

Miasta partnerskie

Partnerstwo miast jest formą współpracy międzynarodowej pomiędzy miastami różnych krajów. Podstawą partnerstwa miast jest wymiana kulturalna, gospodarcza oraz informacyjna. Historia nawiązywania partnerskich relacji między miastami sięga 1947 roku.

Najważniejszym celem partnerstwa miast jest współpraca ludzi niezależnie od formalnych granic państwowych. Współpraca między miastami bardzo często inicjowana jest przez partnerstwa i współpracę szkół w poszczególnych miastach. W innych przypadkach, partnerstwo jest wynikiem osobistych kontaktów mieszkańców.

Oleśnica nawiązała współpracę partnerską z trzema miastami:

do góry