Projekty Unijne

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnicy

Łączna wartość inwestycji 8 599 596,31PLN

Źródła dofinansowania:

Więcej

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy

Łączna wartość inwestycji – 2 701 212,50 PLN

Źródła dofinansowania:

Więcej

Tworzenie i upowszechnianie baz danych na potrzeby miejskiej placówki wystawienniczej w Oleśnicy

Łączna wartość inwestycji – 689 383,11 PLN

Źródła dofinansowania:

Więcej

Zapewnienie bezpieczeństwa turystom, poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Oleśnicy

Łączna wartość inwestycji – 671 910,84 PLN

Źródła dofinansowania:

Więcej

Akcja edukacyjna związana z gospodarką odpadami skierowana do mieszkańców Miasta Oleśnicy

Wartość ogólna przedsięwzięcia 51 555,17 zł, w tym:

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  w wysokości 30 000 zł

Więcej

Strony

Urząd Miasta
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP