Miasto pozyskało kolejne środki dla seniorów. Ministerstwo Rodziny wesprze oleśnickie Centrum Usług Społecznych

W Ministerstwie Rodziny podpisano umowy z samorządami, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Senior PLUS”. W wydarzeniu udział wzięła wicepremier Beata Szydło, minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Elżbieta Bojanowska.

Na 2018 r. zaplanowano 80 mln zł na program "Senior+". Z placówek mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które są nieaktywne zawodowo. Seniorzy mogą spędzać czas w ośrodkach od poniedziałku do piątku - przez kilka godzin dziennie. Tam mogą korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. Mają też możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.

Władze Oleśnicy aktywnie realizują politykę wspierania seniorów, jednym z jej efektów jest budowa Centrum Usług Społecznych, w którym powstaną (poza przedszkolem) Dom Dziennego Pobytu, Klub Integracji Społecznej i mieszkania chronione.

Miasto uczestniczy w nowym rządowym projekcie Senior PLUS i otrzymało pierwszą transzę dofinansowania na kwotę 80 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie Domu Dziennego Pobytu.

Wczoraj w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński podpisał w obecności wojewody związaną z tym projektem umowę. Stronę rządową reprezentowała minister Elżbieta Rafalska.Kolejne środki w ramach programu zostaną przeznaczone na funkcjonowanie placówki. Dofinansowanie będzie wynosić 300 zł na seniora miesięcznie.

/Foto i część informacji: MRPiPS, DUW/


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP