Wspólnoty nagrodzone

Informuję, iż komisja konkursowa do przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania  i ochrony kultury materialnej Miasta Oleśnicy zakończyła ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń. Oceniane były położenie budynku, elementy i detale architektoniczne oraz zakres rzeczowy i finansowy osiągnięcia remontowego lub modernizacyjnego. Komisja przyznała jedną I nagrodę, jedną II nagrodę i jedną III nagrodę.

Poniżej lista nagrodzonych budynków: 

L.p.

ZGŁASZAJĄCY

LICZBA PUNKTÓW

PRZYZNANA NAGRODA

1.

Wspólnota mieszkaniowa

ul. 3 Maja 16 Oleśnica

25

I nagroda 20.000 zł

2.

Wspólnota mieszkaniowa

ul. Narutowicza 7-9 Oleśnica

22

II nagroda 10.000 zł

3.

Wspólnota mieszkaniowa

ul. Wojska Polskiego 48-49  Oleśnica

21

III nagroda 7.500 zł

Zwycięzcom gratuluję, a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękuję za wkład i zaangażowanie w dbałość o nasze Miasto. 

Michał Kołaciński

Burmistrz Miasta Oleśnicy


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP