Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do: 

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym (przeznaczonych pod urządzenie przystani wraz z posadowieniem obiektu do obsługi przystani, wypożyczalni sprzętu pływającego oraz ogródka letniego – przy ul. Spacerowej, prowadzenie działalności gastronomicznej sprzedaż burgerów i napojów bezalkoholowych z przyczepy gastronomicznej przy ul. Spacerowej, prowadzenie działalności handlowej - sprzedaż lodów z wózka lodowego przy ul. Spacerowej, ogródki przy lokalu gastronomicznym przy ul. Kościelnej i ul. Kochanowskiego,
plac do załadunku, przeładunku i składowania drewna przy ul. Krzywoustego) – wykaz nr 2/2018

2. obciążenia prawem odpłatnego użytkowania (działka nr 32/6 AM 52 przy ul. 3 Maja, z przeznaczeniem pod Miejski Punkt Elektroodpadów na rzecz MGK Sp. z o.o.) – wykaz nr 1/2018


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP