Rusza nabór do Dziennego Domu SENIOR PLUS w Oleśnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy ogłasza nabór uczestników do tworzonego właśnie w naszym mieście Dziennego Domu SENIOR PLUS

Nabór trwa od 6 czerwca do 31 lipca 2018 roku.

Celem utworzenia Dziennego Domu jest poprawa sytuacji życiowej osób samotnych i niesamodzielnych poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług.

Dzienny Dom Senior+ siedzibę swoją będzie miał w odremontowanym, dobrze wyposażonym budynku dawnego Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Armii Krajowej 2. Prowadzony będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy w ramach Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015-2020.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety i jak mężczyźni, będący mieszkańcami Oleśnicy, które ze względu na wiek wymagają wsparcia w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zakłada się objęcie wsparciem 60 osób.

Osoby te będą mogły korzystać z wszechstronnego wsparcia, a zakres świadczonych usług będzie w szczególności obejmować:

* Obiad oraz zapewnienie warunków do wspólnego przygotowywania posiłków;

* Zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;

* Zajęcia w zakresie aktywności ruchowej

* Spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.

Placówka funkcjonować będzie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Korzystanie z usług Dziennego Domu oraz obiadów będzie częściowo odpłatne. Opłata ta będzie zależna od wysokości dochodu uczestnika, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną. Czynność ta będzie poprzedzona rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.

Zgodnie z załączonym regulaminem rekrutacji uczestników, o ich wyborze decydować będzie sytuacja mieszkaniowa (w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby mieszkające samotnie), dochodowa (pierwszeństwo dla osób o najniższym dochodzie) i zdrowotna (brak przeciwskazań do udziału w zajęciach rehabilitacyjnych). W przypadku, gdy placówka nie będzie dysponowała wolnymi miejscami, osoba zakwalifikowana zostanie wpisana na listę osób oczekujących.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ zapraszamy do składania Formularza Zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13 (pokój nr 1 i 4) w godzinach 8:00 – 16:00 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku.

Druk formularza jest dostępny w załączniku oraz na stronie www.mopsolesnica.gov.pl i www.mops.olesnica.bip-e.pl, a także w MOPS Oleśnica przy ul. Wojska Polskiego 13 (pokój nr 1 i 4) oraz w siedzibie ośrodka przy ul. Kilińskiego 2 (sekretariat) w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w MOPS Oleśnica lub telefonicznie pod numerami:

71/ 721 89 00 lub 71/ 721 89 01

(w załączniku FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i REGULAMIN REKRUTACJI).
Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP