• język migowy
  • BIP
Strona główna/Turystyka/Kościół pw. Świętej Trójcy

Kościół pw. Świętej Trójcy

Kościół Świętej Trójcy - film

Katolicki kościół barokowy pw. Św. Trójcy jest najmłodszym zabytkiem sakralnym w Oleśnicy.

Jego powstanie, w mieście protestanckim, przy sprzeciwie księcia oleśnickiego, było możliwe dzięki zaangażowaniu księdza L. J. Pientaga, ofiarności niewielkiej rzeszy katolików (ok. 100 osób) i wsparciu cesarza Karola VI Habsburga. Budowa kościoła trwała w latach 1738-1744, a prace wykończeniowe kontynuowano przez kilkanaście lat.

Obecny widok kościoła pw. Świętej Trójcy

widok kościoła pw. Świętej Trójcywidok kościoła pw. Świętej Trójcywidok kościoła pw. Świętej Trójcy

W roku 1748 wymalowano wnętrze kościoła, w latach 1750-1755 Anton Erazm Beüer (?) namalował iluzjonistyczny ołtarz główny, sklepienie absydy i nawy głównej oraz inne malowidła pokrywające ściany kościoła. W 1776 r. podwyższono wieżę wraz z hełmem. W 1783 roku wykonano organy, a 10 lat później dobudowano kruchtę zachodnią. Dzięki istnieniu kościoła, ilość wiernych szybko wzrasta. W 1854 roku kościół został podniesiony do rangi kościoła parafialnego.

W XX wieku następuje znaczny wzrost ilości katolików (było ich ponad 3 tysiące) i kościół wymagał rozbudowy. W tym celu w 1935 r. zburzono stary dom parafialny przylegający do kościoła wzdłuż ul. Kościelnej i w tym miejscu wybudowano boczną salę kościoła, z wnętrzem także w stylu barokowym. Wówczas pojemność kościoła wzrosła do ok. 1000 miejsc siedzących i stojących.

Dom parafialny urządzono w byłym przytułku Wendego. Budynek istnieje do obecnych dni. W 1945 r. spłonęła najpierw boczna sala kościoła, a potem cały kościół. Ze zniszczeń uratowały się jedynie fragmenty ołtarzy bocznych i ich figury, także ołtarz główny oraz ambona, które po odrestaurowaniu i konserwacji zdobią obecne wnętrze.

Wypalony kościół z zapadniętym dachem i spaloną wieżą.
Stan z 1958 roku

Wypalony kościół z zapadniętym dachem i spaloną wieżą.

W latach 1958-1959 kościół odgruzowano, a potem zadaszono i odremontowano. Współczesne malowidła na sklepieniu kościoła wykonał w latach 1960-1963 Jan Molga we współpracy z ks. Kazimierzem Fedykiem. Także odbudowano dawną salę boczną kościoła, która służy obecnie celom katechetycznym. W 2002 roku z inicjatywy ks. Władysława Ozimka rozpoczęto renowację i rewaloryzację kościoła, prowadzoną pod kierownictwem Wiesława Piechówki. Prace te zakończono w 2005 roku.

Ogólny widok wnętrza kościoła po renowacji Chór z prospektem organowym i malowidłem Jana Molgi
Ogólny widok wnętrza kościoła po renowacji Chór z prospektem organowym i malowidłem Jana Molgi

Świątynia ta jest obecnie kościołem pomocniczym parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Jana Ewangelisty.

Marek Nienałtowski

Literatura:

  1. Parafia św. Jana Apostoła w Oleśnicy. Konserwacja Kościołów. Praca zbiorowa pod red. Ks. Władysława Ozimka. Oleśnica. 2009
  2. Piechówka W. Kościół Świętej Trójcy w Oleśnicy. Wyd. AGA. Wrocław 2006
  3. www.olesnica.org 
do góry