• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

22 Listopada 2022

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Oleśnicy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2023”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami oraz rodziców.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/388/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miasta Oleśnicy.
 13. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 16. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godzinie 12:00.

do góry
top_baner