• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad XLVII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad XLVII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

27 Października 2022

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w przedmiocie rozpoznania wniosku o rozszerzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy, złożonego przez Stowarzyszenie Polska 2050 - Koło Powiatu Oleśnickiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/383/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/164/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 13. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 16. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
do góry