• język migowy
  • BIP

Burmistrz

Adam Horbacz - Burmistrz OleśnicyAdam Horbacz - Burmistrz Oleśnicy

  • Adres: Urząd Miasta Oleśnicy, Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica
  • Pokój: wejście przez sekretariat, II piętro w starszej części ratusza,
  • Kontakt: tel.: +48 71 798 21 03 (Sekretariat)
  • E-mail:

Adam Horbacz, burmistrz Oleśnicy oraz Edyta Małys-Niczypor, zastępca burmistrza, przyjmują mieszkańców w środy w godz. 14.00 - 16.15 na podstawie rejestru prowadzonego przez sekretariat.
Zapisy w każdy poniedziałek od godz. 8.00 osobiście w sekretariacie lub telefonicznie pod  nr tel. +48 71 798 21 03.
W uzasadnionych przypadkach termin przyjęć może zostać przesunięty, o czym zainteresowani zostaną poinformowani.

 

do góry