Aa

Adresy i numery

Strona główna » Kontakty i dane » Adresy i numery

Dane adresowe

Nazwa gminy: Gmina Miasto Oleśnica
Nazwa urzędu miasta: Urząd Miasta Oleśnicy
Adres: Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica

Kontakt

Centrala: 71 798 21 00
Punkt Informacyjny, pomoc dla osób niepełnosprawnych: 71 798 21 16
Sekretariat: 71 798 21 03
Fax: 71 798 21 17
Przewodniczący Rady Miasta: 71 798 21 14
E-mail: kancelaria@um.olesnica.pl
Promocja: 71 798 21 88
E-mail: promocja@um.olesnica.pl

Przewodniczący rady miasta

Aleksander Chrzanowski
ŚRODA w godz. od 13:00 do 14:00
pok. nr 40, Rynek – Ratusz
Tel. 71 798 21 14
E-mail: a.chrzanowski@um.olesnica.pl

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Paweł Leszczyłowski
CZWARTEK w godz. od 09:00 do 10:00
pok. nr 40, Rynek – Ratusz
Tel. 71 798 21 14
E-mail: p.leszczylowski@um.olesnica.pl 

Jacek Malczewski
PIĄTEK w godz. od 12:00 do 13:00
pok. nr 40, Rynek – Ratusz
Tel. 71 798 21 14
E-mail:  j.malczewski@um.olesnica.pl

 

GODZINY PRACY URZĘDU

Poniedziałek – piątek w godz. od 8:00 do 16:00
Kasa czynna jest w godz. od 8:00 do 15:45

Strona internetowa

www.olesnica.pl

Numery kont

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, nr konta: 02 9584 0008 2001 0000 0055 0001
Nr konta dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej: 44 9584 0008 2001 0000 0055 0021

Ważne informacje

Jan Bronś, burmistrz Oleśnicy jego zastępca, przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 14:00 – 16:15 na podstawie rejestru prowadzonego przez sekretariat.
Zapisy w każdy poniedziałek od godz. 8:00 osobiście w sekretariacie lub telefonicznie pod nr tel. 71 79 821 03. W uzasadnionych przypadkach termin przyjęć może zostać przesunięty, o czym zainteresowani zostaną poinformowani.