Aa

Herb i barwy

Strona główna » Kontakty i dane » Herb i barwy

             Uzasadnienie historyczne herbu Oleśnicy

Pierwsza pieczęć miejska figuruje na dokumencie z 28 kwietnia 1310 roku, który wystawił wójt Oleśnicy – Stefan. Jest to jedna z najstarszych pieczęci herbowych na Śląsku. Na odcisku pieczęci umieszczono w polu tarczy jakby rozłożone godło księcia wrocławskiego lub głogowskiego – z heraldycznego orła wyodrębniono piastowski znak napierśny – srebrny sierp księżycowy z krzyżem, co miało symbolizować związek miasta z książęcą rodziną piastowską.

W miarę rozwoju miasta powstała Rada Miejska, która dążyła do usamodzielnienia się i tym samym przejęcia własnego, typowego miejskiego znaku. Wybrany herb, na prośbę Rady Miejskiej powinien być nadany miastu specjalnym dyplomem. Niestety nie zachował się żaden dokument nadawczy, jednak po powstaniu księstwa lennego (1329 r.) przywilej nadawania herbu miastom mógł wciąż należeć do księcia oleśnickiego.

Po przyjęciu herbu mógł już on być oficjalnie używany. Nastąpiło to zapewne już w pierwszej połowie XIV w. Wówczas to pojawia się pieczęć miejska z orłem św. Jana Ewangelisty, co wskazuje na wzrastającą niezależność miasta od księcia. Orzeł św. Jana był symbolem Oleśnicy, patronował kościołowi parafialnemu i całemu miastu.

W 1568 r. zmieniono patrona kościoła na św. Jana Chrzciciela. Miało to miejsce po przejęciu świątyni przez protestantów. Wtedy już wcześniejszy napis łaciński S-IOEVAN (Sanctus Joannes Evangelista) przedstawiono w herbie w języku niemieckim  jako S-IOHANES, S-IOHANNES, ST-IOHANNES. Godłem herbu nadal pozostał jednak orzeł św. Jana Ewangelisty.

Pierwszy herb Oleśnicy na rysunku pojawił się jako element udostojnionego herbu w książce wydanej w 1593 r. oraz w 1597 r. na witrażu umieszczonym prawdopodobnie w kościele zamkowym. Widać na nim wyraźnie, że udostojniony herb Oleśnicy wskazuje na jego piastowski rodowód, bowiem zawiera w sobie tzw. przepaskę sierpową (sierp księżycowy) z krzyżem.

Pierwszy opis herbu Oleśnicy pochodzi z 1625 r. Napisano wówczas: „miasto ma w czerwonej tarczy wzlatującego orła [wokół głowy promień], w szponach trzyma białą kartkę”.

/Na podstawie opracowania Tadeusza Gajla/

Herb współczesny:

Barwami Oleśnicy są kolory żółty, biały i czerwony, ułożone w trzech równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru żółtego, środkowy białego, a dolny koloru czerwonego.

Hejnałem Oleśnicy jest utwór muzyczny autorstwa Edmunda Kwaśniewskiego. Rozbrzmiewa codziennie z wieży ratusza o godzinie 12.01.

 

W załącznikach obowiązujące uchwały regulujące kwestie wyglądu i stosowania miejskich insygniów.

Logotyp Oleśnicy stanowi element identyfikacji wizualnej miasta, jego wykorzystywanie nie jest regulowane w formie uchwały.

UCHWAŁA NR XL/309/2006 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy.

POBIERZ PDF

UCHWAŁA NR XXXVI/216/2009 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/309/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy.

POBIERZ PDF

UCHWAŁA NR XLV/268/2010 RADY MIASTA OLEŚNICA z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/309/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy.

POBIERZ PDF