Aa

Komisje stałe Rady Miasta Oleśnicy

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Marek Czarnecki
Członkowie:
Henryk Bernacki
Marek Kamaszyło
Kazimierz Karpienko
Michał Kasprzyszak

Komisja Skarg, wniosków i petycji

Przewodniczący: Henryk Bernacki
Członkowie:
Mariola Aiyegbusi
Paweł Bielański
Jan Mandat
Robert Sarna

Komisja Budżetu i infrastruktury

Przewodniczący: Robert Sarna
Członkowie:
Marek Czarnecki
Marek Kamaszyło
Michał Kasprzyszak
Michał Kołaciński
Paweł Leszczyłowski
Wiesław Piechówka
Adam Wójcik
Tadeusz Żółkiewski
Grzegorz Żyła

Komisja Oświaty, kultury i sportu

Przewodniczący: Grzegorz Żyła
Członkowie:
Dorota Adamczyk – Gajda
Wojciech Bartnik
Aleksander Chrzanowski
Adam Hrehorowicz
Jacek Malczewski
Jan Mandat

Komisja Zdrowia i opieki społecznej

Przewodnicząca: Mariola Aiyegbusi
Członkowie:
Dorota Adamczyk – Gajda
Wojciech Bartnik
Aleksander Chrzanowski
Adam Hrehorowicz
Jacek Malczewski
Beata Krzesińska