Aa

Komisje stałe Rady Miasta Oleśnicy

Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji: Michał Kasprzyszak

Wiceprzewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji: Marek Kamaszyło

Członkowie:

Kazimierz Karpienko

Marek Czarnecki

Michał Kołaciński

Damian Siedlecki

Komisja Skarg, wniosków i petycji

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący Komisji: Marek Czarnecki

Wiceprzewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji: Jan Mandat

Członkowie:

Mariola Aiyegbusi

Paweł Bielański

Robert Sarna

Damian Siedlecki

Komisja Budżetu i infrastruktury

KOMISJA BUDŻETU I INFRASTRUKTURY

Przewodniczący Komisji: Robert Sarna

Wiceprzewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji: Marek Kamaszyło

Członkowie:

Michał Kasprzyszak

Paweł Leszczyłowski

Adam Wójcik

Tadeusz Żółkiewski

Grzegorz Żyła

Komisja Oświaty, kultury i sportu

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Przewodniczący Komisji: Grzegorz Żyła

Wiceprzewodnicząca Komisji, Sekretarz Komisji: Sylwia Wawrzyńska

Członkowie:

Dorota Adamczyk – Gajda

Wojciech Bartnik

Aleksander Chrzanowski

Jacek Malczewski

Jan Mandat

Wiesław Piechówka

Komisja Zdrowia i opieki społecznej

KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodnicząca Komisji: Mariola Aiyegbusi

Wiceprzewodnicząca Komisji, Sekretarz Komisji: Dorota Adamczyk – Gajda

Członkowie:

Paweł Leszczyłowski

Wojciech Bartnik

Jacek Malczewski

Beata Krzesińska

Sylwia Wawrzyńska