Aa

Władze

Strona główna » Kontakty i dane » Władze
  • BURMISTRZ - Jan Bronś
  • ZASTĘPCA BURMISTRZA - Edyta Małys-Niczypor
  • SKARBNIK - Joanna Jarosiewicz
  • RADNI RADY MIASTA OLEŚNICY VIII KADENCJI
  • KOMISJE STAŁE RADY MIASTA OLEŚNICY

Jan Bronś - Burmistrz Oleśnicy

ADRES: Urząd Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz 56-400 Oleśnica KONTAKT: Tel.: 71 798 21 03 (Sekretariat) Jan Bronś, burmistrz Oleśnicy oraz Edyta Małys-Niczypor, zastępca burmistrza, przyjmują mieszkańców w środy w godz. 14.00 – 16.15 na podstawie rejestru prowadzonego przez sekretariat. Zapisy w każdy poniedziałek od godz. 8.00 osobiście w sekretariacie lub telefonicznie pod nr tel. 71 79 821 03.

EDYTA MAŁYS-NICZYPOR - Zastępca Burmistrza

Pokój: wejście przez sekretariat, II piętro w starszej części ratusza, tel. 71 798 21 06 E-mail: e.malys@um.olesnica.pl

JOANNA JAROSIEWICZ - Skarbnik

Joanna Jarosiewicz, rocznik 1972. Prawniczka, administratywistka, absolwentka studiów z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej oraz innowacyjnego przywództwa i kształtowania liderów zmian na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Audytor i licencjonowany zarządca nieruchomości. Od roku 1999 pracownik samorządowy Miasta Oleśnicy. Zwyciężczyni konkursu Mistrz Finansów Publicznych 2016, laureatka ogólnopolskiego Rankingu Skarbników 2018. Pokój 26, I piętro w starszej części ratusza, tel. 71 798 21 30 e-mail: j.jarosiewicz@um.olesnica.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA OLEŚNICY

Aleksander Chrzanowski a.chrzanowski@um.olesnica.pl

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

Paweł Leszczyłowski p.leszczylowski@um.olesnica.pl

Jacek Malczewski j.malczewski@um.olesnica.pl

RADNI

Dorota Adamczyk – Gajda d.adamczyk@um.olesnica.pl

Mariola Aiyegbusi m.aiyegbusi@um.olesnica.pl

Wojciech Bartnik w.bartnik@um.olesnica.pl

Damian Siedlecki d.siedlecki@um.olesnica.pl 

Paweł Bielański p.bielanski@um.olesnica.pl

Marek Czarnecki m.czarnecki@um.olesnica.pl

Marek Kamaszyło m.kamaszylo@um.olesnica.pl

Kazimierz Karpienko k.karpienko@um.olesnica.pl

Michał Kasprzyszak m.kasprzyszak@um.olesnica.pl

Michał Kołaciński m.kolacinski@um.olesnica.pl

Beta Krzesińska b.krzesinska@um.olesnica.pl

Jan Mandat j.mandat@um.olesnica.pl

Wiesław Piechówka w.piechowka@um.olesnica.pl

Robert Sarna r.sarna@um.olesnica.pl

Sylwia Wawrzyńska s.wawrzynska@um.olesnica.pl

Adam Wójcik a.wojcik@um.olesnica.pl

Tadeusz Żółkiewski t.zolkiewski@um.olesnica.pl

Grzegorz Żyła g.zyla@um.olesnica.pl

KOMISJA REWIZYJNA Przewodniczący Komisji: Michał Kasprzyszak

Wiceprzewodniczący Komisji,

Sekretarz Komisji: Marek Kamaszyło

Członkowie: Kazimierz Karpienko Marek Czarnecki Michał Kołaciński Damian Siedlecki

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący Komisji: Marek Czarnecki

Wiceprzewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji: Jan Mandat

Członkowie: Mariola Aiyegbusi Paweł Bielański Robert Sarna Damian Siedlecki

KOMISJA BUDŻETU I INFRASTRUKTURY

Przewodniczący Komisji: Robert Sarna

Wiceprzewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji: Marek Kamaszyło

Członkowie: Michał Kasprzyszak Paweł Leszczyłowski Adam Wójcik Tadeusz Żółkiewski Grzegorz Żyła

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Przewodniczący Komisji: Grzegorz Żyła

Wiceprzewodnicząca Komisji, Sekretarz Komisji: Sylwia Wawrzyńska

Członkowie: Dorota Adamczyk – Gajda Wojciech Bartnik Aleksander Chrzanowski Jacek Malczewski Jan Mandat Wiesław Piechówka

KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodnicząca Komisji: Mariola Aiyegbusi

Wiceprzewodnicząca Komisji, Sekretarz Komisji: Dorota Adamczyk – Gajda

Członkowie: Paweł Leszczyłowski Wojciech Bartnik Jacek Malczewski Beata Krzesińska Sylwia Wawrzyńska