• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/ I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę (..)

 I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy

6 Października 2022

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Rynek-Ratusz

56-400 Oleśnica, ogłasza:

 I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy

Nieruchomość gruntowa, położona w Oleśnicy, obręb Rataje, działka nr 13 AM 8 o pow. 36838 m2 uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00086353/9 oraz działka nr 15 AM 8 o pow. 13547 m2 uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00086164/7:

  • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to: działka nr 13 AM 8 o pow. 36838 m2 (użytek ŁV, Wsr-ŁV) oraz działka nr 15 AM 8 o pow. do 13547 m2 (użytek ŁIV, W-ŁIV, Wsr-ŁV);
  • nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie stawu hodowlanego (chów i hodowla ryb);
  • zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjętego Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomości te oznaczone są symbolem RP jako tereny upraw polowych;
  • stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu działek nr 13 AM 8 o pow. 36838 m2 i 15 AM 8 o pow. 13547 m2 wynosi 150 zł miesięcznie;
  • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca;
  • okres dzierżawy – 5 lat;
  • stawka czynszu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.); w przypadku zamiaru udostępniania przez dzierżawcę stawów na cele komercyjne do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 685, z późn. zm.; a contrario)
  • wadium wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych);
  • nieruchomość nieobciążona;

Szczegóły w załączniku:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-10-06 ogłosz_I przet. dzierżawa stawy.pdf
ilość pobrań: 168
ogłosz_I przet. dzierżawa stawy.pdf 123.58KB zobacz

do góry