• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza - WYKAZY / PRZETARGI/I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę (..)

I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy przy ul. Spacerowej

26 Marca 2024

I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy przy ul. Spacerowej. Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Spacerowej, działka nr 6/2 AM 46 o pow. 66950 m2 oraz działka nr 20/4 AM 23 o pow. 2032 m2 uregulowane w księdze wieczystej WR1E/00054300/0:

 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to: część działki nr 6/2 AM 46 o pow. 16,80 m2 (użytek Bz) oraz część działki nr 20/4 AM 23 o pow. do 70 m2 (użytek Bz);

 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy – prowadzenie działalności gastronomicznej na działce nr 6/2 AM 46 oraz możliwość zorganizowania ogródka letniego dla klientów na części działki nr 20/4 AM 23 o powierzchni do 70 m2;

 • zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr LVII/583/2023 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 września 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, działka nr 6/2 AM 46 oznaczona jest symbolem 1. ZP jako zieleń parkowa, działka nr 20/4 AM 23 oznaczona jest symbolem UK jako usługi komercyjne;

 • stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu działki nr 6/2 AM 46 o pow. 16,80 m2
  wynosi 15,00 zł/1m2;

 • stawka czynszu za dzierżawę gruntu części działki nr 20/4 AM 23 o pow. do 70 m2 wynosi ½ wylicytowanej stawki czynszu za dzierżawę działki nr 6/2 AM 46;

 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca;

 • okres dzierżawy – 7 miesięcy;

 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim;

 • wadium wynosi 600,00 zł (słownie: sześćset złotych);

 • nieruchomość nieobciążona;

Szczegóły w załączniku:

zdjecie

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2024-03-26 ogłosz_I przet. dzierżawa Spacerowa marzec 2024.doc
ilość pobrań: 30
ogłosz_I przet. dzierżawa Spacerowa marzec 2024.doc 787KB -

do góry